Fonds

In oktober 2012 kreeg Luc een bijzonder verjaarskado van zijn vrienden: een fonds.

De Stichting Luc Boyer (niet te verwarren met de vroegere stichting onder dezelfde naam!) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 56446144. Het bestuur van de Stichting bestaat uit Michael van Isveldt (voorzitter), vacature (secretaris) en Christiaan Jörg (penningmeester).

Bijdragen zijn welkom op rekeningnummer NL19INGB0006727695 tnv Stichting Luc Boyer.

‘Lieve vrienden van Luc,

Jullie weten allemaal hoe het er nu met Luc voor staat. Hij zit permanent in een rolstoel, zijn linkerkant doet niet meer mee. Dat stemt verdrietig – maar zijn persoonlijkheid en humor zijn gelukkig volop aanwezig. De opvoering van het stuk Step by Step by Wheels liet zien dat ook zijn creativiteit ongeknakt is. Luc’s nieuwe omstandigheden dwingen tot een hele nieuwe woon- en leefsituatie. Dit zal kosten met zich meebrengen – en zoals bekend hebben kunstenaars daar meestal weinig van. Luc is geen uitzondering.

We hebben Luc beloofd dat we hem zullen steunen en bij hem betrokken blijven. Ik zou dat graag met jullie allen in de praktijk willen brengen door een fonds op te richten en hem zo ook financieel te ondersteunen.

Daartoe is onlangs de Stichting Luc Boyer opgericht met als doelstelling “Het wegens zijn ziekte ondersteunen in materiële en immateriële zin van de kunstenaar Luc Boyer, alsmede het ondersteunen van de onbezoldigde en niet-professionele hulpverleners die Luc Boyer verzorgen of anderszins bijstaan.”‘