Krekels in een kooi (seizoen 1978/1979)

Spel: Bart Kiene, Armand Perrenet, Pieter Polder, Peter Broekaart
Productie: Cilia Erens
Techniek: Marcel Pruyt
Decor: Candida Colaço Belmonte
Kostuums: Ria de Groote
Tekstbegeleiding: Mira Rafalowicz
Stembegeleiding: Madeleine Lehning
Verslaggeving: Willem Siere
Schrijver: Eric Tieskens
Regie: Luc Boyer

Uit de aanvraag:
Stichting Affiniteitstheater stelt zich ten doel theaterproducties te realiseren die uitgaan van verschillende vakdisciplines. Deze verschillende disciplines dienen binnen een productie hun eigen specifieke inbreng te hebben. In het project Don Quijote zijn dat de mime en het toneel (beweging en taal). De stichting stelt zich voor in de toekomst meerdere multidisciplinaire projecten het licht te doen zien. De bezetting van de producties zal steeds wisselend zijn. Er zal naar gestreefd worden om op den duur een vaste kern te formeren, die aan de hand van een te ontwikkelen beleid nieuwe projecten zal initiëren en stimuleren. 

Don Quijote is de eerste productie van Affiniteitstheater, uitgebracht onder auspiciën van het instituut voor het onderzoek van het Nederlands theater.

Hoewel de recensies niet positief waren heeft Luc ze allemaal bewaard in het Krekels-plakboek.