Prjkt Konstruktie (BEWTH, 1969)

Een bijzondere onderneming was ‘prjkt konstruktie’. Arnold Hamelberg ontwierp een speelruimte in de vorm van een open steigerconstructie met meerdere verdiepingen, in streng geometrische maatvoering.

Deze constructie werd zesmaal in een openbare ruimte opgesteld en daar gedurende twee dagen bespeeld, door spelers én publiek. De omringende ruimte, variërend van veemarkt tot kerk, speelde daarbij een grote rol. Hier was het dat Bewth, als eerste groep in Nederland, overtuigd locatietheater bedreef. Om praktische redenen had de groep niet in de studio met deze constructie kunnen werken. Veel werd ter plekke geïmproviseerd, soms tot groot vermaak van het deelnemend publiek. De vormkracht van het door Bewth gebodene was niet altijd overtuigend, met uitzondering van het spel met fraaie door Luc Boyer gemaakte koepelvormige kwallen en spiegelplaten, dat krachtige lijnen door constructie en omringende ruimten trok. Publicitair en qua ludieke spelopvatting was het een groot succes.

(Deze tekst komt van de website van BEWTH en is een samenvatting uit BEWTH VOLTOOID, samengesteld door Carol Schade en Ben Zwaal, met een tekstbijdrage van Klaske Bruinsma. Het boek is in 2005 verschenen bij uitgeverij THOTH te Bussum)