Bio

Luc Boyer werd in 1935 geboren in Djakarta, Java, Indonesië, en kwam in 1953 naar Nederland op het M.S. Sibajak. Zijn creativiteit was al vroeg zichtbaar, zoals ook blijkt uit de gedichtjes die werden gepubliceerd in het Vrije Volk op 5 november 1960 (hiernaast) waarbij hij nog werd omschreven als ‘een Amsterdamse jongeman, die werkt, danst, liefhebbert in toneel en gedichten maakt’.

Boyer woonde in de periode 1965-1967 in Parijs en studeerde bij Etienne Decroux, Wolfram Mehring, Theodore Bono en Jeanine Grillon en werkte daarnaast als mimespeler in een aantal Franse steden.

Terug in Nederland was Boyer actief als mimespeler/acteur, mimedocent, mimograaf/regisseur en performer. Hij was van 1967 tot 1971 als mimespeler verbonden aan het bewegingstheater BEWTH, vanaf 1968 docent aan de Theaterschool in Amsterdam en vanaf 1978 artistiek leider van het door hem opgerichte Affiniteitstheater. Daarnaast was hij werkzaam op de verschillende afdelingen van de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam, Arnhem, Delft en Utrecht; bij theatergroep Carrousel, Toneelgroep Centrum, Publiekstheater, Toneelgroep Amsterdam, Het Beeldend Theater, Nieuw West en in vrije producties, films en TV-producties.

Na zijn pensioen bleef hij op freelance basis actief op zijn vakgebied, begeleidde vakgenoten en werkte in verschillende hoedanigheden mee aan producties. Daarnaast maakte hij kunstwerkjes: de stap van theater (décor, kostuums, rekwisieten) naar het maken van installaties, totems, klein-plastiek (z.g. juttersstukken) en assemblages/collages was voor Boyer niet meer dan vanzelfsprekend.

In maart 2012 werd hij getroffen door een zware beroerte, raakte halfzijdig verlamd en liep hersenletsel op. Dit heeft hem er niet van weerhouden door te gaan met het maken van voorstellingen en kunstwerkjes.

In oktober 2015 speelde Boyer zijn afscheidsvoorstelling, Met Hart en Ziel, in Theater Bellevue. Hij vierde met de voorstelling ook zijn 80ste verjaardag en zijn 55-jarig jubileum in het vak. Na de voorstelling werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Nog steeds coacht hij vakgenoten en begeleidt groepen, waaronder Bewegingstheatergroep Buiten de Perken, waarmee hij in 2016 Kopdrift & Hartscheur maakte, in 2017 Oogplooi en Mondwenk en in 2019 O die zee.

(voor een volledig overzicht zie Recent werk en Archief)

Het Luc Boyer Wisselvoorwerp
Het Luc Boyer Wisselvoorwerp is in 1993 in het leven geroepen ter gelegenheid van het 25-jarige bestaan van de Mime Opleiding aan de Theaterschool/AHK. Het voorwerp wordt elke paar jaar, naar eigen inzicht van de huidige eigenaar, doorgegeven aan iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de mime of het mimeonderwijs in Nederland. De trofee werd in 1993 voor het eerst uitgereikt aan Luc zelf.

1993 – Luc Boyer
1997 – Jeannette van Steen
2001 – Ineke Austen
2007 – Irene Schaltegger
2015 – Karina Holla
2023 – Jakop Ahlbom (klik hier voor een vermelding in Trouw dd 09-01-2023)